UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
O projekcie
Kogo zapraszamy
Adresatami szkoleń w projekcie są nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządów terytorialnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego.
więcej
Efekty szkoleń
Efektem szkoleń będzie podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
  • wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie dydaktycznym, oraz
  • dokumentowania procesu nauczania i komunikacji z rodzicami za pomocą elektronicznego dziennika zajęć.
więcej
Terminy szkoleń
Szkolenia realizowane będą od  kwietnia  2011 r. do  maja 2012 r.
 
Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu szkoleń dostępne są na karcie Szkolenia.
więcej
Aktualności
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl